Politika Beyanı: Packy Packaging olarak kendimizi müşteri beklentilerini karşılayan ve de aşan yüksek kaliteli kraft torbalar sunmaya adadık. Sürekli iyileştirme, endüstri standartlarına bağlılık ve müşteri odaklı bir yaklaşım yoluyla güvenilir, dayanıklı ve sürdürülebilir ürünler sunmaya kararlıyız. Bu Kalite Politikası, kalite yönetimine, müşteri memnuniyetine ve süreçlerimizin iyileştirilmesine olan bağlılığımızı özetlemektedir.

Politika Hedefleri:

1-Müşteri Memnuniyeti: Birincil amacımız, yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak ve sürdürmektir.

2-Standartlara Uygunluk: Ürünlerimizi tüm ulusal ve uluslararası standartlara, düzenlemelere ve müşteriye özel taleplere uygun üreteceğiz.

3-Sürekli İyileştirme: Ürünlerimizi, süreçlerimizi ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirmeye kararlıyız. Kalite yönetim sistemlerinin uygulanması yoluyla, iyileştirme alanlarını belirlemek için operasyonlarımızı düzenli olarak izleyecek ve değerlendireceğiz.

4-Tedarikçi İş birliği: Tedarikçilerimizle güçlü iş birliği öneminin farkındayız. Kraft torbalarımızda kullanılan hammadde ve bileşenlerin kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için onlarla yakın iş birliği içinde çalışacağız.

5-Çalışanları Güçlendirme: Çalışanlarımızın yüksek kalite standartlarını yakalaması ve sürdürmesi için en önemli etken olduğuna inanıyoruz. Çalışanlarımızın kaliteyi korumadaki rollerini anlamalarını ve yerine getirmelerini sağlamak amacı ile eğitimler için kaynaklar sağlıyoruz ve sağlayacağız.

6-Proses Kontrolü ve İyileştirme: Hataları önlemek, israfı en aza indirmek ve tutarlı ürün kalitesini sağlamak için üretim süreçlerimiz boyunca kalite kontrol önlemleri uygulayacağız.

7-Çevresel Sorumluluk: Çevresel etkimizi en aza indirmeye kararlıyız. Sürdürülebilir üretim uygulamalarını, atıkların azaltılmasını ve kaynakların sorumlu kullanımını teşvik edeceğiz. Kraft torba üretim süreçlerimiz çevre düzenlemelerine uygun olacak ve karbon emisyonlarını, enerji tüketimini ve atık oluşumunu azaltmaya çalışacaktır. Bu Kalite Politikası, beklentileri karşılayan ve hatta üzerine çıkan kraft torbalar sunma, müşteri beklentilerini karşılama ve operasyonlarımızı sürekli iyileştirme konusundaki kararlılığımızı somutlaştırır. Bu politikaya bağlı kalarak müşterilerimize güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunan güvenilir bir ortak olmaya çalışıyoruz. Tüm çalışanlarımızı bu politikada belirtilen ilkeleri benimsemeye ve kalite hedeflerimize ulaşmaya katkıda bulunmaya teşvik ediyoruz.