Packy Packaging olarak çevresel sürdürülebilirliğe ve malzemelerin sorumlu bir şekilde tedarik ediyoruz. Bir kâğıt ambalaj şirketi olarak ormanlarımızı korumanın bilinci ile hareket ediyoruz. Taahhüdümüzü göstermek amacıyla, ürünlerimizin sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilmesini, çevresel ve sosyal sorumluluk standartlarını karşılamasını sağlamak amacıyla Orman Yönetim Konseyi (FSC) Politikasını uyguluyoruz.

 1. Hammadeleri FSC Sertifikalı Ormanlardan Almak.
 2. Gözetim Zinciri Sertifikasyonunu Teşvik Etmek.
 3. Sürdürülebilir Orman Yönetimini Teşvik Etmek.
 4. Çevresel Etkiyi En Aza İndirmek.
 5. Çalışan Eğitim ve Farkındalığı.
 6. Yürürlükteki Kanun ve Düzenlemelere Uyum.
 7. Sürekli İyileştirme.
 8. ⁠⁠18 yaşından küçük işçi çalıştırmaz
 9. Zorunlu işçi çalıştırmaz. İstihdam ilişkileri gönüllüdür ve ceza tehdidi olmaksızın karşılıklı rızaya dayanır.
 10. ⁠⁠İstihdamda hiçbir ayrımcılık yapmaz
 11. Örgütlenme özgürlüğüne ve toplu sözleşme hakkına saygı gösterir. İşçiler, kendi seçtikleri iç örgütlerini kurabilir veya bunlara katılabilir.

Bu FSC Politikası, sürdürülebilir kaynak kullanımına, sorumlu orman yönetimine ve çevre yönetimine olan bağlılığımızı yansıtmaktadır. Bu politikaya bağlı kalarak ormanların korunmasına, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Tüm paydaşlarımızı, Orman Yönetim Konseyi’ne ve sorumlu kâğıt ambalaj uygulamalarına olan bağlılığımıza destek vermeye ve bize katılmaya teşvik ediyoruz.

 

FSC Sertifikamız